وعده‌های امیدوارکننده برای ساخت «به کودکان شلیک نکنید»

«به کودکان شلیک نکنید» جدیدترین فیلم بلند سینمایی انسیه شاه حسینی در مقام کارگردانی است.