بلومبرگ: عربستان بهای بیشتر نفت را به میزان تولید دلخواه ترجیح داد

سرانجام پس از ۶ ماه از انتصاب وزیر نفت جدید عربستان، این کشور به سیاست ۲ ساله تولید نفت به میزان دلخواه پایان داد.