امنیت در پایین‌ترین سطح اهمیت یاهو قرار دارد

با درز اطلاعات بیش از ۵۰۰ میلیون کاربر یاهو، این شرکت با مشکلات بسیاری مواجه شده است.