رویترز بر «بی‌‌طاقت شدن» قانونگذاران آمریکایی در قبال عربستان سعودی تاکید کرد

از نظر رسانه غربی، یک دلیل تصویب قانون «عدالت در برابر حامیان تروریسم» در کنگره آمریکا، «بی طاقت شدن» و «بی‌حوصلگی» قانونگذاران آمریکایی در قبال عربستان سعودی بوده است.