غلامی و یزدانی به جمع چهار نفر برتر پیوستند

در اولین روز از بازی های ساحلی آسیایی حسین یزدانی و سید محسن غلامی با برتری بر حریفان خود به جمع چهار نفر برتر وزنشان راه یافتند.