خاطره تکان‌دهنده از هادی نوروزی بر سر مزارش

مداح حاضر در مراسم سالگرد هادی نوروزی ،خاطره تکان دهنده‌ای از کاپیتان فقید پرسپولیس بیان کرد.