آخرین تمرینات پرسپولیس قبل از دیدار جام حذفی چه بود؟