لادروپ امروز جانشین سرمربی قطر می‌شود؟

روزنامه الرایه خبر از حضور میشل لادروپ سرمربی دانمارکی در قطر داد.