پیام سوگوارانۀ وزیر خارجۀ بحرین برای مرگ شیمون پرز

وزیر امور خارجۀ بحرین با انتشار پیامی در شبکۀ اجتماعی توییتر برای شیمون پرز، رئیس پیشین رژیم اسرائیل که اخیراً مُرد، طلب آرامش ابدی کرده است.