ادامه رزمایش‌ها در جنوب کشور/رونمایی از نسل جدید ناوشکن جماران در آینده نزدیک