نمایشگاه دستاوردهای دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح

اولین نمایشگاه ماشین الات، تجهیزات و دستاوردهای نوین مهندسی دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح برگزار شد.۱۳:۵۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر