بهره برداری از ۴ طرح فنی صدا و سیما با حضور رئیس رسانه ملی