دروازه بان ملی پوش انگلیسی در آستانه انتقال به سری آ

جو هارت دروازه بان ملی پوش انگلیسی منچسترسیتی در استانه انتقال به تیم تورینو قرار گرفته است