وقتی عطار نیشابوری از مولانا تعریف می‌کند

دفتر تاریخ به بزرگان خود می‌بالد و صفحه تقویم امروز به نام «مولانا» تزین یافته است.