دود تضعیف آرامش کشور به چشم همه خواهد رفت

نماینده مردم زابل در مجلس گفت: اگر آرامش کشور به واسطه اختلافات داخلی آسیب ببیند دود آن به چشم همه جناح‌ها، طیف‌ها و اقشار خواهد رفت.