دی‌میستورا: ازسرگیری گفت‌وگوها با وجود ادامه درگیری‌ها امکان‌پذیر نیست