وزارت خارجه ترکیه از آمادگی برای همکاری با روسیه در سوریه خبر داد