خشم روسها از لحن تهدید آمیز آمریکا

العالم – معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت که کشورش از لحن تهدید آمیز مقام های آمریکا درباره تحولات سوریه خشمگین است و آن را به مثابه حمایت از تروریسم قلمداد می کند…