اوباما: اوضاع کنونی سوریه قلب را به درد می‌آورد/ مجالی برای استقرار نیروی‌های نظامی در سوریه نیست

من از منتقدان سیاست خودم کمک خواهم گرفت. آیا به عقیده شما این راه درستی نیست که من باید آن را دنبال کنم. راهی که می‌تواند ما را در ممانعت از جنگ داخلی کمک کند به من نشان دهید.