۱۱ ویژگی یک مدیر کمال گرا

در زمینه‌ی شغلی و حرفه‌ای، شاید کمال‌گرایی یک ویژگی مثبت به نظر بیاید. اما در برخی موارد باعث به وجود آمدن مشکلاتی می‌شود.