ستاره های چلسی در آستانه اخراج

رومن آبرامویچ بنا به توصیه سرمربی ایتالیایی چلسی قصد اخراج باورنکردنی ۵ ستاره بزرگ این تیم را دارد.