هدف «سپر فرات» ایجاد منطقه امن در شمال سوریه است/ «قدس شرقی» باید پایتخت دولت مستقل فلسطین باشد

رئیس جمهور ترکیه ضمن درخواست برای اجرای راهکار دو دولتی و تاسیس کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شرقی، هدف از عملیات سپر فرات در شمال سوریه را ایجاد منطقه امن عنوان کرد.