هدف «سپر فرات» ایجاد منطقه امن در شمال سوریه است/ «قدس شرقی» باید پایتخت دولت مستقل فلسطین باشد