رشد اقتصادی‌ امسال بیش از ۵ درصد خواهد بود/ امسال از خرید و واردات گندم بی‌نیاز هستیم

معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه بعد از اجرای برجام میزان تولید نفت به حدود ٣ میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه رسید، گفت: با توجه با شاخص‌های اقتصادی پیش بینی می‌شود رشد اقتصادی‌مان در سال جاری بیش از ۵ درصد خواهد بود.