اسامی داوران هفته هشتم دسته اول

کمیته داوران اسامی داوران دیدارهای هفته هشتم رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاه های کشور را اعلام کرد.