روزهای سخت گل محمدی در ۴ فریم/ آقا یحیی و قالیچه ای که پرواز نمی‌کند

ذوب آهن دومین شکست متوالی را با نتیجه ای مشابه تجربه کرد تا سرمربی جوان این تیم روزهای سختی را سپری کند.