روزهای سخت گل محمدی در ۴ فریم/ آقا یحیی و قالیچه ای که پرواز نمی‌کند