در خلیج فارس به دنبال امنیت هستیم نه آشوب/تمام شناورهای ما ساخت داخل هستند

جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: رزمایش‌های مشترک ایران با کشورهای همسایه می‌تواند تضمین کننده امنیت خلیج فارس باشد.