سرنوشت نامعلوم خواهر و برادر ایرانی که بعد از حبس در کمپ پناه‌جویان استرالیا، آزاد شدند

دو خواهر و برادر ایرانی که به مدت ۲ و ۳ سال در کمپ‌های پناه‌جویان استرالیا محبوس بودند، بالاخره بعد از به راه اندازی کمپین‌های حمایت مردمی آزاد اما ویزای موقت دریافت کرده و سرنوشت آنان در این کشور همچنان نامعلوم است.