کاخ صدام به موزه تبدیل شد + تصاویر

به گزارش ایران خبر، یک شرکت خیریه انگلیسی و نیز شرکت نفتی بریتیش پترولیوم در تبدیل کردن کاخ صدام به موزه تمدن‌ها در بصره مشارکت کردند. آماده سازی این کاخ برای تبدیل شدن به موزه از سال ۲۰۱۲ آغاز شده بود. با توجه به کمبود اعتبارات، فقط یک سالن این موزه بر روی بازدیدکنندگان باز […]