شمخانی از بدعهدی‌های آمریکا در اجرای برجام انتقاد کرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از بدعهدی‌های آمریکا در اجرای برجام انتقاد کرد.