وزیر کشور: مخالف برخورد با متخلفان نیستیم اما باید مکانیزمی برقرار شود؛ زیرا این افراد نمایندگان نظام هستند

تمامی دوستان و دشمنان کشور معتقد هستند که ایران کشور امنی است و علی رغم تلاش و فعالیت کشورهای دیگر برای انجام عملیات تروریستی، انفجار و … هیچ مشکل و عدم امنیتی در کشورمان مشاهده نمی‌شود.