بهره برداری از تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس طی یک ماه آینده

معاون فنی و عمران شهرداری تهران گفت: تصفیه خانه دریاچه شهدای خلیج فارس واقع در منطقه ۲۲ طی یک ماه آینده به بهره برداری می رسد.