بازگردانی اولین موسیقی ضبط شده با کامپیوتر

محققان نیوزلندی موفق شدند اولین موسیقی ضبط شده با کامپیوتر را بازسازی کنند.