۴۸ درصد کاربران گجت‌هایشان را به iOS ۱۰ به‌روزرسانی کردند