زن خانه‌دار عراقی که سر داعشی‌ها را پُخت

ایران خبر- |شرقاط، عراق- ” خفه شید و تکون نخورید”؛ زنی در لباس جنگی و روسری سیاه که برای مصاحبه آماده می‌شد، به مردان مسلحی که پشتش ایستاده بودند این‌گونه دستور داد. بلافاصله ساکت شدند و هرکدام سلاح‌هایشان را تنظیم کردند و به حالت آماده‌باش راست ایستادند.    با خود فکر کردم این زن مورداحترام […]