کین: با شروع شب‌های سرد آرسنال افت خواهد کرد

روی کین، کاپیتان سابق منچستریونایتد معتقد است که با شروع شب‌های سرد،‌ فرم خوب آرسنال افت خواهد کرد.