وزیر کار: کشور برای رسیدن به توسعه اقتصادی تنها ۵ تا ۱۰ سال فرصت دارد

در مسیر دست‌یابی به توسعه اقتصادی نیاز به ارتباط با دنیاداریم و برجام حرکت در این مسیر را راحت‌تر و سهل‌تر و روان‌تر کرد.