همکاری تاریخی گوگل، فیسبوک و مایکروسافت در رابطه با هوش مصنوعی