نشست مشترک مطبوعاتی رؤسای مجالس ایران و کنیا سوم مهر برگزار می‌شود

رؤسای مجالس ایران و کنیا شنبه هفته آینده سوم مهرماه پس از دیدار و گفت‌وگو در یک نشست مشترک مطبوعاتی شرکت می‌کنند.