پژو ۲۰۰۸ دی ماه عرضه خواهد شد

پژو ۲۰۰۸ در دی ماه سال‌ جاری تولید و با قیمت بین ۷۵ تا ۹۵ میلیون تومان به فروش می رسد.