عکس دیده نشده از ناسا

تصویر بسیار جالبی از سازمان هوانوردی و فضایی در توییتر منتشر شده که توجه بسیاری از افراد را به خود جلب کرده است.