حضور انتشارات روایت فتح با ۲۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه دفاع مقدس

«نیمه پنهان ماه»، «مادران»، «اینک شوکران»، «روایت نزدیک» و «مدافعان حرم» از مجموعه‌ کتاب های حاضر در نمایشگاه کتاب دفاع مقدس است.