حضور انتشارات روایت فتح با ۲۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه دفاع مقدس