یگان توپخانه فرانسه برای کمک به ارتش عراق و بازپس‌گیری موصل مستقر شده است