موعد دادگاه استیناف تعویق انتخابات فلسطین به ۱۲ مهر افتاد

رسانه‌های فلسطینی از عقب افتادن موعد دادگاه تجدیدنظر تعویق انتخابات فلسطین خبر دادند.