حزب اعتدال و توسعه برای تقویت ائتلاف فراگیر حضوری فعال خواهد داشت

سخنگوی حزب اعتدال و توسعه گفت: با عنایت به تجربه انتخابات سال ۹۴ این حزب قطعا با انگیزه و توان بالا و در راستای تقویت ائتلاف فراگیر ایجاد شده حضوری فعال و پرنشاط در انتخابات سال ۹۶ خواهد داشت.