دی میستورا: از سرگیری مذاکرات سوریه امری دشوار است

فرستاده سازمان ملل در امور سوریه، ازسرگیری مذاکرات میان طرف های سوری در شرایط کنونی را دشوار توصیف کرد.