وزیر تجارت انگلیس: ایران بازار بزرگی برای انگلیس است

وزیر تجارت بین‌الملل انگلیس ایران را بازاری نامید که فرصت بزرگی برای کشورش فراهم می‌کند.