سالک زمانی: تیم سایپا کار سختی مقابل ما خواهد داشت/باخت برای بادران اصلا اهمیتی ندارد